Activiteiten van DLR Eurlicon ondergebracht bij DLR Adviesgroep B.V.

Liftinstituut Holding B.V. wil zich nadrukkelijker richten op haar kernactiviteit: veiligheid. De advisering op het gebied van liftonderhoud en liftbeheer past daar minder goed bij. Om die reden is gezocht naar een stabiele organisatie waar de activiteiten van Eurlicon kunnen worden ondergebracht. Die is gevonden in DLR Adviesgroep B.V. De activiteiten van Eurlicon worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 bij DLR ondergebracht. 

Vertrouwde gezichten

Voor Eurlicon-relaties is de continuïteit van de dienstverlening uiteraard gewaarborgd. De Eurlicon-medewerkers blijven zich voor de volle 100% voor hen inzetten. Precies zoals ze dat van Eurlicon gewend zijn. Eurlicon blijft actief onder de eigen naam met de bestaande dienstverlening, met de eigen mensen en vanuit het bestaande kantoor in Amsterdam.

Krachtenbundeling

DLR Adviesgroep ondersteunt inmiddels ruim 12 jaar gebouweigenaren en -beheerders op het gebied van nieuwbouw, onderhoud en modernisering van gebouwgebonden transportinstallaties. Door de overname van Eurlicon door DLR ontstaat de grootste professionele adviespartij op het gebied van gebouwgebonden transportinstallaties in Nederland. De bundeling van krachten biedt mogelijkheden tot synergie en innovatie, waarvan ook alle Eurlicon-relaties zullen profiteren. 

Meer informatie

Bent u een relatie van Eurlicon en heeft u vragen? Bel dan met uw contactpersoon of accountmanager. U kunt ook contact opnemen met ons kantoor te Amsterdam via telefoonnummer 020 – 494 27 40.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.