Liftadvies Werken op hoogte

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen die aan uw pand werken. Bij het werken op daken of met gevelinstallaties gelden veel arbo-eisen. Het niet naleven van eisen kan bij ongevallen voor aansprakelijkheidskwesties of uitstel van onderhoud zorgen.

Het is dus belangrijk om stevige maatregelen te nemen. Maar hoe ver gaat u dan? DLR Eurlicon geeft u passende adviezen, waarmee u de verantwoordelijkheid neemt. 

Eerste stap: risico-inventarisatie en risico-evaluatie

Hoe veilig is uw dak? Met een inventarisatie (RI&E) beoordeelt DLR Eurlicon de dakveiligheid en andere situaties waarbij uw mensen op hoogte werken.

We bekijken de werkzaamheden, mogelijke gevaren en noodzakelijke maatregelen. Zoals valbeveiliging, dakrandbeveiliging, lijnsystemen en gebiedsbegrenzing. Ons advies is objectief: DLR Eurlicon levert geen systemen en heeft dus geen commercieel belang.

Aanbestedingen veilig op hoogte werken

Met de risico-inventarisatie en risico-evaluatie:

  • maken we het plan van eisen en bestek voor de veiligheidsmaatregelen
  • selecteren we de marktpartijen
  • begeleiden we het gunningsproces
  • beoordelen we de offertes

DLR Eurlicon controleert ook hoe de voorzieningen worden uitgevoerd en opgeleverd. 

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer informatie over veilig werken op hoogte? Neem dan gerust even contact op.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.