DLR Eurlicon protocol tijdens Covid-19

Eurlicon volgt de door het RIVM opgelegde richtlijnen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt op individuele werkplekken of thuis. Persoonlijke afspraken worden, voor zover mogelijk, alsnog gehouden via Microsoft Teams. Werkbezoeken die al gepland stonden, zullen doorgaan na overleg met de opdrachtgever. Hierbij wordt natuurlijk wel rekening gehouden met de hygiëne voorschriften en 1,5 meter afstand. Als een van onze werknemers ook maar lichte ziekteverschijnselen vertoont, zal deze uit voorzorg thuisblijven. 

Gedurende deze periode blijven wij telefonisch en per e-mail bereikbaar. Vooraf aan onze dienstverlening zal er contact opgenomen worden, zodat u ook op de hoogte bent van de maatregelen die wij tijdens het uitvoeren van onze diensten nemen. 

Wat doet Eurlicon gedurende deze periode?

Alle hieronder genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM:

 • Ondersteuning bij renovatie van gebouwgebonden transportinstallaties wordt nog steeds uitgevoerd na overleg met de beheerder/opdrachtgever.
 • Lopende en nieuwe projecten zullen nog uitgevoerd worden in overleg met de beheerder/opdrachtgever.
 • Ondersteuning bij nieuwbouw en moderniseringen van installaties die al ingepland zijn, worden uitgevoerd.
 • Het kantoorpersoneel blijft de reguliere werkzaamheden uitvoeren zoals u van ons gewend bent zolang dit mogelijk is.

 Welke maatregelingen nemen de installateurs in onze branche?

 • Voor alle onderhoud- en storingswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in gebouwen met kwetsbare groepen, zullen deze alleen in overleg met de beheerder/opdrachtgever uitgevoerd worden.
 • Overig preventief onderhoud zal vooralsnog worden uitgevoerd door de installateurs, tenzij in samenspraak met de beheerder/opdrachtgever anders is besloten.
 • Storingswerkzaamheden krijgen in deze periode voorrang.
  • Is er een storing bij een gebouw met kwetsbare bewoners? Dit zal met de hoogste prioriteit worden uitgevoerd.
  • Opsluitingen gaan voor op overige werkzaamheden en hier wordt direct een passende oplossing voor gezocht.
 • Geplande reparaties worden, voor zover niet anders besproken met de opdrachtgever, vooralsnog gewoon uitgevoerd.
 • Lopende en nieuwe projecten zullen zij uitvoeren na overleg met de beheerder/opdrachtgever.
 • Nieuwbouw en moderniseringen die al ingepland zijn, worden uitgevoerd door de installateurs met uitzondering van de gebouwen met kwetsbare groepen. 

Welke maatregelen nemen de keurende instanties?

Laat de keuringen zoveel mogelijk doorgaan (indien mogelijk) om een niet te hanteren werkvoorraad te creëren.

 • Alleen inspecteurs/keurmeesters die géén griepverschijnselen hebben, mogen bij klanten werkzaamheden verrichten.
 • Bij aankomst op locatie melden de keurmeesters zich bij de door u opgegeven contactpersoon, zodat ze geïnformeerd worden over de geldende maatregelen bij u op locatie. 
 • Rapportages worden zo mogelijk niet op locatie bij u gemaakt maar vanuit de auto of thuis. 
 • Reguliere keuringen die ingepland zijn, worden uitgevoerd door de keurende instantie met als uitzondering in gebouwen met kwetsbare groepen.
 • Een installatie die niet gekeurd is (of kan worden, gezien de huidige omstandigheden) mag wettelijk gezien niet in gebruik zijn. Vanuit de overheid zijn hier nog geen andere maatregelen voor genomen.

Wanneer u nog vragen heeft over bovenstaande punten kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon in de regio. Bij overige vragen of opmerkingen zijn wij bereikbaar op het kantoor in Amsterdam via  020-494 27 40 of stuur een email naar info@eurlicon.nl. Ook in deze tijden staan wij voor u klaar.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.