EnergiePrestatieMetingen

EPM: inzicht in energieverbruik

In 2023 moeten kantoorgebouwen minstens een label C en in 2030 label A bezitten. Woningbouwcorporaties zijn al jaren hard bezig met de vraag hoe zij ruim 2,4 miljoen huurwoningen gaan verduurzamen. In de agenda van Aedes 2020/2023 is afgesproken dat de hele corporatiesector in 2021 gemiddeld label B gaat realiseren.

Doel EnergiePrestatieMetingen

Met de EnergiePrestatieMetingen meten we het energieverbruik en heeft u ook inzicht in het energieverbruik. Ook kunt u zo aantonen of het energieverbruik in overeenstemming is met het aangewezen energielabel van de fabrikant. Verder maakt u aantoonbaar welk positief effect de modernisering of revisiewerkzaamheden op het energieverbruik hebben gehad. De meting vindt plaatst op locatie en geldt voor liften, roltrappen, hellingbanen en rolpaden.

Uitgebreide rapportage

U ontvangt een uitgebreide rapportage waarin we beschrijven hoe de metingen zijn uitgevoerd, de meetresultaten en een conclusie en advies bij het niet behalen van een zuinig energielabel (lager dan energielabel C).

De rapportage en certificaten ontvangt u digitaal. De energielabels sturen wij u toe per post.

U ontvangt een energielabel per installatie (voor liften geldt: A, B & C, voor roltrappen geldt: A+++, A++, A+, A, B, C), plus een certificaat per installatie.

Hoe komt u aan een beter energielabel??
In onderstaande download hebben wij een algemeen overzicht gecreëerd, zodat u eenvoudig kan zien per label wat één van de aandachtspunten is die voor verbetering kan zorgen.

 Hoe komt u aan een beter energielabel?

 EnergiePrestatieMetingen voor kantoren en retail

 EnergiePrestatieMetingen voor VvE’s, woningen en appartementen

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.