Veilig werken op hoogte

Verklein je risico’s, zorg voor de juiste dak- en valbeveiliging

Wist u dat u als pandeigenaar hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunt worden wanneer u nalaat de juiste veiligheidsvoorzieningen voor uw personeel en (onder)aannemers beschikbaar te stellen?

De risico’s van werken op hoogte worden regelmatig onderschat, omdat het inzicht in de werkzaamheden en daarvoor benodigde voorzieningen vaak ontbreekt. Het aantal ongelukken bij werken op hoogte blijft stijgen, voornamelijk onder timmermannen, installateurs, monteurs en dakdekkers. 

Daarom kunnen we niet stilstaan in de ontwikkeling omtrent de dakveiligheid en ondersteunen wij u als eigenaar graag om de veiligheid op het dak in kaart te brengen en te optimaliseren. De wet schrijft voor dat u vanaf 2.5 meter officieel op hoogte werkt en u daar tegen dient te beschermen. DLR Eurlicon kan u verder helpen met het in kaart brengen van uw situatie op hoogte. Het is dus belangrijk om maatregelen te nemen. Maar hoe ver moet u gaan en waar moet u beginnen? DLR Eurlicon geeft u passende adviezen, waarmee u de verantwoordelijkheid neemt.

Wet- en regelgeving

Als gebouwbeheerder bent u natuurlijk niet elke dag bezig met dakveiligheid, het is dan ook zeker geen routinewerk; elke werksituatie en/of gebouw is anders. Wel heeft de gebouweigenaar de verantwoordelijkheid voor zijn personeel- en (onder)aannemers en moeten alle voorzieningen getroffen zijn om hun werkzaamheden op hoogte veilig uit te kunnen voeren. Dit is in lijn met artikel 3 van het Arbobesluit, waarbij expliciet benoemd wordt dat de voorkeur uit gaat naar collectieve beveiliging, zoals hekwerken. Daarnaast dient de inventarisatie van daken uitgevoerd te worden met als basis de Arbowet, Arbocatalogus ‘Veilig werken op hoogte’ met de daarbij behorende beoordelingsrichtlijn, en waar van toepassing, de Europese richtlijn ‘Werken op hoogte’.

Waar kunnen wij u in ondersteunen?

DLR Eurlicon kan u op verschillende manieren helpen bij het creëren van een zo veilig mogelijke situatie op het dak voor alle benodigde werkzaamheden. Dit proces bestaat uit verschillende stappen;

  1. Het inventariseren van de huidige situatie op uw dak;
  2. De resultaten van de inventarisatie monden uit in een rapport met een visuele weergave van jouw huidige situatie (inclusief alle anker-, kabel- en pendule punten) en een advies voor de meest optimale situatie om het valgevaar te verkleinen.

Optioneel:

Na het voorstel te hebben besproken met u, zullen de benodigde permanente en/of mobiele valbeveiliging aangeboden worden en, mocht dit uw wens zijn, in beheer worden gehouden door DLR Eurlicon voor een zorgeloos verloop. 

Voor de duidelijkheid moet er vermeld worden dat wij hiermee de reguliere inspectie- en onderhoudswerkzaamheden op de daken onderzoeken en niet de grotere renovaties, omdat in die gevallen de architect en/of aannemer in het kader van zijn opdracht voor een V&G dossier en de daaruit voorkomende voorzieningen moet zorgdragen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over deze dienst? Neem dan contact op met onze accountmanagers via 015-256 66 66 of laat onderstaand uw gegevens achter.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.