48 Opleverinspecties voor Rochdale

DLR Eurlicon heeft vanuit Rochdale de opdracht mogen ontvangen voor het begeleiden, controleren en het opleveren van planmatig werk voor 48 liftinstallaties. De werkzaamheden worden door 3 installateurs gefaseerd uitgevoerd en opgeleverd in 2018. De werkzaamheden omvatten o.a. deurrevisies, vervangen subcomponenten en nieuwbouw in een bestaande schacht. De opleverinspecties worden allen volledig uitgevoerd door onze adviseur Edgar Blijenberg.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.