Onderzoek plaatsen nieuwe lift WC Kerkbuurt te Sliedrecht

Om de toegang tot het winkelcentrum te kunnen verbeteren heeft DLR Eurlicon van Sectie5 Management B.V. de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek m.b.t. het plaatsen van een nieuwe (buiten) liftinstallatie. Daarnaast hebben we een bouwkundig onderzoek gecoördineerd, begrotingsvoorstel uitgewerkt, een PvE opgesteld en een voorontwerp in 3D gemaakt.

Aan de hand van bovengenoemde werkzaamheden is er door ons een aanbestedingstraject opgestart én zullen wij de volledige begeleiding van het project op ons nemen.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.