Ontwerp en advies nieuwbouw project “Wonderwoods” te Utrecht

Arcadis Nederland B.V. heeft DLR Eurlicon opdracht verstrekt voor het nieuwbouwproject “Wonderwoods” te Utrecht. DLR is al bij de ontwerpfase betrokken voor alle advieswerkzaamheden voor de gebouwgebonden transportinstallaties.

De werkzaamheden van onze (nieuwbouw)adviseurs en projectmanagers omvatten o.a.:

  • Advieswerkzaamheden m.b.t. transportinstallaties (liften en gevelonderhoudsinstallaties)
  • Leveren ontwerp VO + DO
  • Voorbespreking met architect
  • Liftberekeningen op basis van ELEVATE voor verschillende 3 scenario’s
  • Besprekingen met adviseur/architect
  • Onafhankelijk eindadvies
  • Kostenraming op VO niveau

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.