Van Heenvlietlaan 220 Amsterdam

In 2018 hebben wij een aanbestedingstraject incl. gunningsadvies opgestart en afgerond voor het modernisering van de 4 liftinstallaties aan de Van Heenvlietlaan 220 te Amsterdam. Eind 2018 zijn wij benaderd door Holland2Stay voor het begeleiden van de revisiewerkzaamheden aan de 4 liftinstallaties in het complex de Van Heenvlietlaan 220 te Amsterdam.

Vanwege de hoge frequentie aan storingen – die dus resulteerde in klachten van de bewoners – heeft Holland2Stay besloten om de liften grootschalig te laten renoveren en heeft Holland2Stay de opdracht gegund aan Van Noort liften.

Uit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid storingen voornamelijk deur gerelateerd waren. Daarom is ervoor gekozen om de zowel de cabine- en de schachtdeuren te laten vervangen.

In een tijdsbestek van 9 weken zijn er 5 cabinedeuren én 57 schachtdeuren vervangen. De werkzaamheden zijn exact op planning opgestart en afgerond.

Van Noort liften heeft de modernisering fantastisch en zeer professioneel opgepakt en uitgevoerd zonder enige klachten van de bewoners. Wij hebben van begin tot eind Holland2Stay en de bewoners ondersteund in dit traject. Door de goede en juiste samenwerking zijn de liften zonder restpunten opgeleverd en zijn de bewoners uiterst tevreden met de behaalde resultaten.

Wij willen via deze weg Holland2Stay bedanken voor de mooie opdracht en Van Noort liften voor de fijne samenwerking.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.