Vervanging hydraulische lift Zorginstelling Kloek, Amsterdam

Zorginstelling Kloek in Amsterdam is, net als de meeste andere zorginstellingen, erg afhankelijk van een lift. De oude hydraulische lift was storingsgevoelig en wat techniek betreft, afwijkend van een traditionele lift. Kortom, tijd om actie te ondernemen.

Onze opdrachtgever Vastgoedmanagement B.V. namens St. Achmea Dutch Health Care Prop. Fund benaderde ons voor advies. Na het uitvoeren van een inspectie en een nieuwbouwonderzoek/haalbaarheidsonderzoek, heeft DLR Eurlicon op basis hiervan de klant geadviseerd de oude hydraulische lift te vervangen voor een deugdelijke, bedrijfszekere én energiezuinige tractielift.

Na akkoord van onze opdrachtgever, heeft DLR Eurlicon een Programma van Eisen opgesteld en de aanbesteding geheel begeleid. Voordat de werkzaamheden startten, heeft DLR Eurlicon zorggedragen voor het plaatsen van trapliften voor de bewoners zodat gewaarborgd was dat zij te allen tijde hun woning konden bereiken en/of verlaten.

Uiteindelijk heeft DLR Eurlicon het project begeleid van start tot en met de succesvolle eindoplevering. Voor al onze projecten geldt dat het zonder goede samenwerking geen succes kan worden. Dit project vond plaats tijdens de eerste Coronaperiode. Als blijk van waardering heeft Eurlicon aan iedere monteur en andere betrokkenen een doosje petit-fours overhandigd.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.