Zorgplicht voor aannemers op uw dak

Een gebouweigenaar heeft op basis van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, woningwet en arbeidsomstandighedenwet een zorgplicht aangaande veiligheid en gezondheid van bewoners, bezoekers, voorbijgangers en andere betrokkenen van haar gebouw, open erf of terrein.

Wettelijke bepalingen
De wettelijke bepalingen staan beschreven in Burgerlijk Wetboek:(Boek 6, artikel 174, lid 1 en 2 en boek 65, artikel 162, lid 1 t/m 3). Vanuit de Woningwet is dit artikel 1a, lid 1 en 2 en vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), Hoofdstuk 4 Bijzondere verplichtingen, artikel 16, lid 8,10 en 11.

Een eerste vereiste waar het gaat om voorkomen van aansprakelijkheid, is het voldoen aan de wettelijke eisen. Uit jurisprudentie blijkt dat dit echter niet voldoende is. Als naar aanleiding van ongevallen blijkt dat niet alle gevaren zijn afgedekt door het voldoen aan de wettelijke eisen, moeten aanvullende maatregelen worden genomen om niet afgedekte ongevalsrisico’s weg te nemen. Een onderbelicht aspect hierbij is echter “werken op hoogte”. 

Beleidsregels
In het verleden werd gebruik gemaakt van een convenant tussen verschillende partijen en werd in 2009 de eerste arbocatalogus “werken op hoogte“ opgesteld. Inmiddels is sinds 2019 de gewijzigde arbocatalogus “werken op hoogte” van kracht. Daarnaast bestaat er een Europese Richtlijn 89/655/EEG en zijn er gerelateerde normen over deze onderwerpen.

Gerelateerde normen werken op hoogte
Onderstaande gerelateerde normen zijn van toepassing:

  • Voorzieningen bij valgevaar (ARBO beleidsregel 3.16);
  • Kwaliteit en deugdelijkheid van arbeidsmiddelen, waaronder ladders, steigers, trappen (ARBO beleidsregels 7.4-4 en 7.4-5);
    Hijs- en hefwerktuigen (ARBO beleidsregels 7.18b);
  • Gebruik van arbeidsmiddelen, zoals ladders, steigers en trappen (ARBO beleidsregels 7.23); Steigers (ARBO beleidsregels 7.34).

Expertise DLR Eurlicon
Als gerenommeerd adviesbureau heeft DLR Eurlicon expertise opgebouwd op onder meer “werken op hoogte”. Zo zijn de daken van alle rijksgebouwen door ons geïnventariseerd en voorzien van de juiste (niet overbodige) aanvullende maatregelen om valgevaren te voorkomen.

Wij bieden een dienst aan DakAssist, waarbij de Arboveiligheid voor het werken op hoogte wordt bedoeld. Dit kunnen wij voor u in het geheel of modulair uitvoeren.

Werkzaamheden DakAssist

  1. Inventarisatie en advies over de staat van uw dak (conditiemeting).
  2. Inventarisatie genomen veiligheidsmaatregelen.
  3. In kaart brengen welke aanvullende maatregelen er genomen moeten worden.
  4. Bestek schrijven.
  5. Aanbesteding doen.
  6. Begeleiden van de implementatie.

 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons via info@dlr.nl of telefonisch 015-256 66 66.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.