Quick Scan

Quick Scan: snel liftadvies op locatie

Stel, u heeft een probleem: de lift, roltrap of gevelinstallatie staat stil en u wilt snel een deskundig oordeel. In dat geval beoordeelt onze adviseur ter plekke de situatie en geeft advies over de te nemen stappen. Dat kan een directe oplossing zijn, zoals het aansturen van het liftonderhoudsbedrijf, of het starten van verder liftonderzoek. Onze adviseur maakt daarna een plan om het probleem aan te pakken. Onze Quick Scan geldt voor alle typen installaties.

De Quick Scan kan ook worden ingezet voor een onderhoudscheck op locatie. Er vindt dan een beoordeling plaats (geen inspectie). In een beknopte één-pagina-rapportage vindt u de statusbepaling die onze adviseur heeft geconstateerd, plus het advies met de te nemen stappen.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.