DLR Touch: maximale beschikbaarheid van uw liften

Wij verhogen onze service met de DLR Touch. Wij leveren en monteren het liftmonitoringsysteem DLR Touch. Dit systeem is samen met het moederbedrijf DLR in eigen beheer ontwikkeld. DLR Touch is een aparte module en wordt in uw lift aangebracht. Er is geen koppeling nodig met de spreek‑/luisterverbinding. DLR Touch kan op alle bekende merken en typen liften worden toegepast. Dit geldt tevens voor roltrappen, en de verwachting is dat ook andere gebouwgebonden transportinstallaties binnenkort kunnen worden aangesloten, zoals gevelonderhoudsinstallaties.

 

Wat is de toegevoegde waarde van de DLR Touch?

Het hoofddoel bij digitale liftmonitoring is het realiseren van maximale beschikbaarheid van uw liften tegen minimale exploitatiekosten, met als belangrijke kernwaarden: betrouwbaarheid, veiligheid en kostenbesparing. Actueel inzicht in de installaties helpt om dit te bereiken. Met onze dienst ‘Liftmonitoring via DLR Touch’ bent u in staat om uw liften beter te beheren, en kunnen wij u nu nog beter adviseren en ondersteunen bij dit beheer. De monitoring biedt actuele gebruikscijfers van uw installaties, registreert alle bezoeken en storingen, en visualiseert de bewegingen van de cabine tot aan deurbewegingen in real-time. Het biedt u de mogelijkheid om de status van uw installaties (en de KPI’s van uw liftonderhoudsbedrijf) proactief te bewaken en te acteren wanneer dit nodig is.

 

Welke mogelijkheden zijn er?

Real time monitoring van de status van uw liftinstallatie:

DLR Touch wordt toegepast als monitoringsmodule op de liftbesturing. Via een directe en continue dataverbinding verzamelt de module een grote hoeveelheid aan informatie uit de besturing. Hierdoor wordt het mogelijk om op afstand inzage te krijgen in de actuele status van de installatie. Deze informatie is bijvoorbeeld nuttig bij storingsmeldingen, analyse van storingen, de positie van een lift bij opsluitingen, en vervangingsplanningen voor bijvoorbeeld deuren en deuronderdelen. Monitoring via DLR Touch zorgt voor optimaal inzicht in het gebruik en de beschikbaarheid van de liftinstallatie, en biedt hiermee grote voordelen voor alle rond de liftinstallatie betrokken partijen. De basisfuncties van deze module zijn:

  • Rittenteller en registratie van stopplaatsen;
  • Real-time datakoppeling met de liftbesturing;
  • Inzicht in de beschikbaarheid van de liftinstallatie

 

Directe verbinding met ons klantportaal DLR Online:

In DLR Online, de online klantportaal van DLR Eurlicon, vindt u alle liften binnen uw portefeuille. DLR Touch is aangesloten op deze portal, wat ervoor zorgt dat u hier de huidige rittenstand van uw installaties kunt inzien. Wij werken momenteel hard aan het uitbreiden van de functionaliteit binnen de portal, waardoor u in de nabije toekomst toegang krijgt tot onder andere de hierboven genoemde informatie, zoals stopplaatsen, beschikbaarheid en real-time inzicht in uw installaties.

 

Bezoekregistratie bij de installatie:

De DLR Touch module is voorzien van een touchscreen, met als doel om bij een installatie te registreren wanneer werkzaamheden of bezoeken hebben plaatsgevonden. De ingevoerde informatie wordt real-time doorgegeven. De basisfuncties van deze module zijn:

  • Registratie van (soort) aanwezigheid;
  • Duur van het bezoek door registratie van aan- en afmeldtijd;
  • Reden van het bezoek, bijvoorbeeld storing, onderhoud of keuring;
  • Logboekfunctie om voorgaande bezoeken te bekijken;
  • Vergrendeling tegen misbruik.

Elke persoon die werkzaamheden komt uitvoeren kan zich aan- en afmelden en identificeren via het touchscreen. Zo kan worden aangegeven of er bijvoorbeeld een monteur of inspecteur aanwezig is. Nadat de werkzaamheden gereed zijn kan worden doorgegeven welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, en eventueel ook welke bijzonderheden er zijn.

DLR Touch

Klaar voor de toekomst!

Uitgerust met de DLR Touch is uw lift geschikt voor efficiënter onderhoud in de toekomst, door over te stappen naar gebruik-gestuurd onderhoud. Daarnaast zal alle verkregen informatie gebruikt worden om het planmatig onderhoud en grotere revisies en vervangingen van de liftonderdelen efficiënt te plannen. Wij verwachten hiermee stilstand nog verder te kunnen reduceren en kosten te besparen. Onze accountmanagers staan graag voor u klaar om een demonstratie te geven van onze DLR Touch.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.