Nieuwbouw Hogeschool INHolland te Amsterdam

Na instemming van de Hogeschool Medezeggenschapsraad heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan het financiële kader waarbinnen de nieuwbouw van Hogeschool INHolland in de Amsterdamse Sluisbuurt kan worden gerealiseerd. Dit maakt het mogelijk voor het College van Bestuur om de volgende stap te zetten en een bouwteamovereenkomst aan te gaan met de aannemer die de opdracht binnen dit kader kan uitvoeren.

In de bouwteamovereenkomst wordt het bouwteam geformaliseerd, bestaande uit INHolland, de architect en de aannemer. Gezamenlijk bekijkt dit bouwteam hoe het ontwerp van de nieuwbouw optimaal gerealiseerd kan worden. Dit is een standaard en belangrijk onderdeel van het bouwproces.

 

Campus aan het IJ

De gemeente Amsterdam ontwikkelt op Zeeburgereiland aan de IJ-oevers de nieuwe wijk Sluisbuurt. Hier komen 5500 woningen, scholen en voorzieningen, te beginnen met de nieuwbouw van Hogeschool Inholland, waarvoor architectenbureau cepezed inmiddels een ontwerp heeft gemaakt. Vrijwel alle opleidingen van INHolland Amsterdam en Diemen – op Mondzorgkunde en Verloskunde na – komen samen in één pand. Uiteindelijk studeren daar zo’n 7500 studenten, waarvan een deel ook nabij de hogeschool woont, want DUWO bouwt zelfstandige en groepswoningen voor jongeren en studenten. De Sluisbuurt wordt een plek waar studenten graag naartoe komen om samen te leren, te werken en elkaar te ontmoeten en inspireren: een Campus aan het IJ.

 

Duurzame verbinding: placemaking in de Sluisbuurt

INHolland grijpt deze verhuizing aan om een duurzame verbinding op te bouwen met de omgeving, de bewoners en plaatselijke ondernemers, en met elkaar de nieuwe buurt tot ontwikkeling te brengen. “Met onze studenten willen we de komende jaren deze nieuwe wijk langs het IJ geliefd, gewild en ‘happening’ maken. Daar zetten we ons, samen met bewoners, voor in!”, aldus Mieke van den Berg, lid College van Bestuur. Nu al werken studenten en onderzoekers vanuit het SLUISlab op het Zeeburgereiland in multidisciplinaire vraagstukken aan placemaking in de Sluisbuurt, samen met gemeente en bewoners. Het gaat hierbij om belevenisconcepten met een tijdelijk karakter, met als doel de openbare ruimte in de opbouwfase aantrekkelijk te maken.

 

Smart building, flexibel indeelbaar 

Deze tijd, waarin mede door de coronapandemie het online onderwijs een enorme vlucht heeft genomen, vraagt om een onderwijsgebouw dat als ‘smart building’ naar behoefte flexibel indeelbaar is, met de inzet van technologie als belangrijke ondersteunende factor. In een inspirerende leeromgeving met alle faciliteiten die studenten goed kunnen gebruiken, is er ook ruimte voor het sociale aspect van studeren en het fysiek samenwerken: belangrijke voorwaarden voor studenten om hun opleiding met goed gevolg af te ronden. Het nieuwe onderwijsgebouw wordt daar volledig op ingericht: het grote atrium, de route door het gebouw en de ontmoetingsruimtes nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan. En zo bieden we een campus die aantrekkelijk is voor onderwijs, onderzoek en externe partners.

 

Publieke functie 

Het onderwijsgebouw krijgt een centrale en deels ook publieke functie in de Sluisbuurt. Samen met bewoners en lokale bedrijven creëren we vanuit het INHolland-gebouw maar ook buiten in de wijk een fijne en activerende leer- en woonomgeving, die een rol van betekenis kan spelen voor Amsterdam en de regio.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.