Prof. Cobbenhagenlaan 700-830 Tilburg (Complex Koninxhoek)

In augustus 2018 hebben wij vanuit P&M Vastgoedbeheer de opdracht ontvangen voor het opstarten van een aanbestedingstraject waarbij er vanuit gegaan wordt van 6 nieuwe liften in de bestaande schacht. De bewoners én opdrachtgever kiezen bewust voor 6 nieuwe liften in plaats van modernisering. De aanbesteding is momenteel in volle gang waarbij er goed gekeken wordt naar de investering en de best technische oplossing om zo het vloer oppervlakte van de cabine te kunnen vergroten én het toepassen van automatische cabine- en schachtdeuren.

Opdrachtgever P&M Vastgoedbeheer heeft DLR Eurlicon  al eerder benadert (eind 2017) voor het technisch inspecteren en adviseren van de 6 personenliften op bovengenoemde locatie. De liften gaven erg veel problemen omdat er diverse onderdelen aan het einde van hun technische levensduur waren. N.a.v. de technische inspectie hebben wij een meerjarenonderhoudsbegroting gemaakt. Tijdens de technische inspectie hebben wij direct onderzoek gedaan naar de nieuwbouw mogelijkheden zoals het aanbrengen van automatische cabine- en schachtdeuren en het eventueel vergroten van het huidige vloeroppervlakte van de cabine.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.