The Student Hotel Delft

DLR Eurlicon heeft eind augustus 2018 van opdrachtgever The Student Hotel Amsterdam de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een capaciteitsberekening. Voor het nieuw te bouwen project beoogde de opdrachtgever het BREEAM certificaat van Very Good te behalen. Een van de eisen is dat hiervoor een simulatie / capaciteitsberekening uitgevoerd dient te worden en dit mocht DLR Eurlicon voor hen uitvoeren.

Aangezien het project al in een vergevorderd stadium was van de ontwikkelingsfase moest DLR Eurlicon zich houden aan de door de opdrachtgever gestelde eisen.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.