Vervanging roltrappen WC Carnisse Veste, Barendrecht

Ook op het gebied van roltrappen en/of rolpaden, kunt u op de expertise van DLR Eurlicon rekenen!

 

Winkelcentrum Carnisse Veste in Barendrecht beschikt over twee buitenroltrappen aan de voorzijde. Voor de winkeliers is het erg belangrijk dat deze altijd in bedrijf zijn om zodoende inkomstenderving te voorkomen. De installaties vallen binnen de raamovereenkomst van SAREF via ons LiftAssist programma. Omdat de technische levensduur ten einde kwam en er veel stilstand was, is DLR Eurlicon ingeschakeld.


DLR Eurlicon heeft de roltrappen geïnspecteerd en een nieuwbouwonderzoek/haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Vervolgens heeft Eurlicon het Programma van Eisen opgesteld en een meervoudige onderhandse aanbesteding uitgevoerd. Op basis hiervan heeft DLR Eurlicon een gunningsadvies aan de opdrachtgever, Colliers International Asset Services Retail B.V. namens Stichting Rabobank Pensioenfonds, voorgelegd. De geselecteerde aanbieder heeft de inschrijving ter verduidelijking ook toegelicht. Na akkoord van de opdrachtgever, konden de werkzaamheden gepland worden.

 

Voordat werkzaamheden kunnen starten, is communicatie essentieel. De winkels op de eerste etage waren bereikbaar via de roltrappen aan de andere kant van het winkelcentrum en voor mindervaliden via de lift. Alles is goed afgestemd met de winkeliers en voor het winkelend publiek was goed aangegeven welke route te volgen.

 

DLR Eurlicon heeft het project begeleid vanaf de start tot en met de eindoplevering. Dit was inclusief afname-inspectie van de roltrappen in de fabriek.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact met ons op.