Missie & Visie van DLR Eurlicon

Onze missie

DLR Eurlicon adviseert en ondersteunt, op landelijk en regionaal niveau, bij het beheren en onderhouden van liften, roltrappen, automatische deuren, dakveiligheid en gevelinstallaties. Ons doel is het veilig, kostenefficiënt en duurzaam exploiteren van gebouwgebonden transportinstallaties eenvoudig en inzichtelijk maken. DLR Eurlicon opereert nationaal met adviseurs in iedere regio.

Zorgeloze formule

U profiteert van onze zorgeloze formule. Wij stappen namelijk op elk gewenst moment in de levenscyclus van de installaties. Door onze gedrevenheid in techniek en een breed scala aan interne specialisaties, weten wij complexe vraagstukken om te zetten in heldere taal voor de opdrachtgever.

Klant blijft aan het roer

Bij ons staat samenwerking hoog in het vaandel, maar de klant blijft aan het roer staan. Grip op de installatie staat hierin centraal. DLR Eurlicon werkt als sparringpartner in diverse branches. Van de zorg tot de retail, en van het vervoer tot in het onderwijs. Maar wij gaan verder dan sparringspartner, daarom is DLR Eurlicon ook full-service beheerder van alle gebouwgebonden installaties. Zo nemen wij de zorg uit handen van onze opdrachtgever en voorkomen we problemen.

Onze visie

Het bouwen, beheren, onderhouden en moderniseren van gebouwen wordt door steeds complexer. DLR Eurlicon voorziet dat er door de economische groei, globalisering, 24-uurs economie en digitalisering anders gekeken moet worden naar complexe technische vraagstukken met betrekking tot gebouwgebonden transportinstallaties.

Dit houdt in dat er veel verandert voor installatietechnisch onderhoud en dat de vraagstukken met betrekking tot gebouwgebonden transportinstallaties complexer en uitgebreider worden. Als een gebouw bijvoorbeeld 24 uur in gebruik is, wanneer moet er dan überhaupt onderhoud plaatsvinden? Wij voorzien dat het takenpakket van u daarmee groter en complexer wordt. Daarmee wordt ook het managen en onderhouden van verschillende onderhoudspartijen een grotere uitdaging.

DLR Eurlicon heeft deze uitdaging omarmd. Wij helpen u om op een ander niveau te opereren. Namelijk een niveau waarbij zaken eenvoudig en beslissingsklaar gepresenteerd worden.

DLR Eurlicon gelooft dat mensen hierin het verschil maken. Ons team is van nature nieuwsgierig. Nieuwsgierig om enerzijds de complexiteit van de steeds veranderende wereld om ons heen te ontdekken en te omarmen. En verbindend om er zo voor te zorgen dat de juiste partijen op het juiste niveau elkaar vinden. Wij zijn úw rots in de branding.

DLR Eurlicon heeft ook alle expertise over renovatie of vervanging van roltrappen, gevelinstallaties en dakveiligheid.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie? Neem dan gerust even
contact met ons op.